Resani utvikler en automatisert og lett tilgjengelig dispenser som renser hendene for farlige bakterier. Målet er å forebygge infeksjoner på sykehus. Den brukervennlige teknologenien vil på få sekunder desinfisere hendene på en skånsom og kostnadseffektiv måte. Resanis prosjekt med "Hand Sanitizing for safer lives" har mottatt midler fra EUs Horizon 2020 forskning og innovasjonsprogram. Essence Creative bidrar med rådgivning og prosjektledelse, logo/profil-design, utforming av presentasjoner, web og sosiale medier. Ny webside for prosjektet er ble lansert i april 2019.
resani.com

Resani.com ble lansert i april 2019